Daňové poradenství a daňový audit

Zvládneme se přizpůsobit jakémukoliv Vašemu požadavku, účetnímu softwaru Vaší firmy, nebo nabídneme Vám i vlastní řešení. 

TAYLOR, s.r.o. je víc než jen účetnictví.

Daňové a ekonomické poradenství

S námi ušetříte. Spočítáme Vám daně a uspoříme Vašemu podnikání.

1. Daňové poradenství a daňová optimalizace

 • komplexní poradenství v oblasti českých daní
 • daňová optimalizace - minimalizace daňové zátěže klienta při použití všech legálních prostředků
 • posouzení podnikatelských záměrů z daňového hlediska, volba právní formy podnikání
 • daňové plánování - minimalizace daňové zátěže klienta s ohledem na očekávaný rozvoj firmy
 • daňové konzultace o aktuálních problémech klientů
 • pomoc při zpracování všech řádných i mimořádných opravných prostředků při řízení finančních úřadů s klienty
 • vydávání stanovisek k různým sporným problémům klientů
 • aktuální průběžné informování o daňových změnách, novinkách, stanoviscích
 • konzultace z oblasti odvodů pojistného na veřejné zdravotní a sociální pojištění
 • podrobné nebo výběrové ověřování účetních zápisů z daňového hlediska
 • upozornění klienta na daňové termíny a splatností daní a daňových záloh
 • daňový poradenství na telefonu a emailu

2. Ekonomické poradenství

Provádíme zpracování níže uvedených podnikatelských záměrů:

 • pro účely žádosti o úvěr
 • rozpracování kalkulací
 • poradenství při tvorbě organizačních směrnic
 • při volbě právní formy podnikání
 • při zaměstnávání pracovníků
 • studií proveditelnosti apod

Rozvoj vašeho podniku je doslova závislý na správných rozhodnutích, na účelném uvolňování finančních prostředků a inovacích. Veškeré kroky, které v této oblasti provádíte, ovlivňují budoucnost vašeho podnikání. Řada rozhodnutí se zdá v krátkodobém horizontu jako správná, ale mnohokrát teprve následný vývoj v delším časovém horizontu ukáže, zda je tomu tak doopravdy. Eliminujte špatná rozhodnutí a neefektivní volby s pomocí ekonomického poradenství, které vám umí ušetřit řadu zbytečných nákladů, nebo naopak dopomoci k efektivnější volbě s výsledným navýšením vašeho podnikatelského potenciálu a aktiv.

Komu umíme pomoci?

 • Ekonomické poradenství pro živnostníky
 • Ekonomické poradenství pro obchodní společnosti
 • Ekonomické poradenství pro nestátní příspěvkové a rozpočtové organizace
 • Ekonomické poradenství pro státní instituce

Rozsah našich služeb je široký - nabízíme klientům podnikové a finanční poradenství zahrnující:

 • zpracování podnikatelského záměru
 • zpracování kalkulací
 • akvizice
 • likvidace
 • fúze
 • restrukturalizace
 • získání finančních prostředků
 • založení nové společnosti

3. Daňový audit

S naším smluvním partnerem JK tax & audit - Ing. Jitka Kolářová Vám dokážeme nabídnout kvalitní a cenově výhodné služby.

Smyslem daňového auditu je prověření správnosti údajů, které byly uvedeny v daňových přiznáních. Je kladen důraz se na schopnost poplatníka doložit uvedené skutečnosti a to i s několikaletým odstupem. Potřebnost zpětného prověřování vyplývá z neustálého novelizování daňových zákonů, měnících se ustanovení a výkladů, které řada poplatníků v příslušném zdaňovacím období chybně aplikovala a mohou být tak následně vystaveni případným doměrkům daní a vyměření příslušenství daně ze strany kontrolních orgánů. Na základě provedených zjištění má poplatník možnost podat dodatečné daňové přiznání a zmírnit tak rozsah sankčních dopadů, a to jak z hlediska jejich výše, tak i lhůty, za kterou se vyměřují. V řadě případů vzniká i možnost podat dodatečné daňové přiznání na daň nižší, než byla vyměřena v původním podání.