Vedení účetnictví

Zvládneme se přizpůsobit jakémukoliv Vašemu požadavku, účetnímu softwaru Vaší firmy, nebo nabídneme Vám i vlastní řešení. 

TAYLOR, s.r.o. je víc než jen účetnictví.

Vedení účetnictví

Naše zkušenosti, které se předávají již od roku 1994 Vám zaručí spolehlivé účtování Vašich finančních toků.

1. Podvojné účetnictví

Vedením účetnictví v naší společnosti TAYLOR, s.r.o. Vám ušetříme nejen mzdové náklady na zaměstnance, nákup účetního software a jeho pravidelné aktualizace, ale také Váš čas. 

Naše služby spočívají nejen v účtování dokladů v požadovaných intervalech, ale především v zajištění komplexních služeb, vedoucích k prosperitě Vašeho podnikání. Zajistíme bezchybné plnění povinností dle zákona o účetnictví a všech daňových zákonů a navazující poradenství s ohledem na optimalizaci Vaších odvodů. Budete mít stále k dispozici informace, nezbytné pro řízení chodu Vaší společnosti.

Při vedení účetnictví používáme především programy Money S4, Navision, Premier, Syslík, pracovní nástroje ISS Europe. Jsme flexibilní a rádi se přizpůsobíme i Vaším požadavkům na účetní software.

Služby paušálního servisu

 • kontrola a účtování všech faktur a dokladů
 • zpracování a účtování bankovních operací
 • účetní poradenství
 • zpracování přehledů a dalších výstupů z účetnictví
 • vystavování upomínek odběratelům
 • účtování pokladny, nákladu za zaměstnance
 • vypracování a podání kontrolních hlášení DPH
 • vypracování a podání daňových přiznání
 • individuální požadavky zákazníka

2. Daňová evidence pro OSVČ

Daňová evidence je zjednodušeně přehled nebo soupis dokladů, který slouží ke stanovení základu daně z příjmu. Hlavní částí jsou údaje o příjmech a výdajích a také obsahuje údaje o majetku a závazcích.

Daňová evidence je pro všechny fyzické osoby, které podnikají, nepovedou podvojné účetnictví a své výdaje nebudou prokazovat paušálně procentem z příjmů. 

Vedení daňové evidence zahrnuje

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • zpracování roční účetní závěrky
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)
 • zpracování přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.