Ceník - Vedení účetnictví

Jsme zde od roku 1994, abychom Vám se vším pomohli. Podvojné účetnictví, majetek, daně... Vše, na co si vzpomenete, Vám zvládneme zaúčtovat. Zkušenosti v naší firmě se předávají a tvoří tak kapacitní houbu, která své vědomosti nasává každý den. S Vaší situací Vám poradíme. Umíme účtovat malým, středním i velkým firmám, i Vám.

Cena naších služeb se vždy řeší individuálně a na míru.

Ceník

Vedení účetnictví

Fyzická osoba

Paušální náklady
Neplátce DPH

od 290 Kč měsíčně bez DPH

včetně zpracování daňového přiznání a účetní závěrky

Paušální náklady
Plátce DPH

od 590 Kč měsíčně bez DPH

včetně zpracování daňového přiznání a účetní závěrky


Skutečné náklady
Neplátce DPH

od 390 Kč měsíčně bez DPH

včetně zpracování daňového přiznání a účetní závěrky

Skutečné náklady 
Plátce DPH

od 890 Kč měsíčně bez DPH

včetně zpracování daňového přiznání a účetní závěrky


Vedení daňové evidence zahrnuje

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence
 • vedení a zpracování deníku příjmu a výdajů
 • vedení a zpracování pokladní knihy
 • vedení dlouhodobého majetku a jejich nákladových odpisů
 • vedení a zpracování knihy pohledávek a závazků
 • zpracování roční účetní závěrky
 • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH
 • zpracování přiznání k DPH (kvartální nebo měsíční)
 • zpracování přiznání k silniční dani, dani ze závislé činnosti, srážkové dani aj.

Právnická osoba - malé a střední společnosti

Neplátce DPH

od 990 Kč měsíčně bez DPH

včetně zpracování daňového přiznání a účetní závěrky

Plátce DPH

od 1290 Kč měsíčně bez DPH

včetně zpracování daňového přiznání a účetní závěrky


1) Otevření účetních knih

jednorázová sazba 4 .000, -

2) Měsíční zpracování účetnictví - dle položek v účetním deníku

počet položek       Základní sazba     Platba za DPH

0 - 100                      25,- Kč/pol.          5,- Kč/pol.

101 - 200                  24,- Kč/pol.          5,- Kč/pol.

201 - 300                 23,- Kč/pol.          5,- Kč/pol.

301 - 400                 22,- Kč/pol.          4,- Kč/pol.

401 - 500                 21,- Kč/pol.           4,- Kč/pol.

501 - 600                 20,- Kč/pol.          4,- Kč/pol.

601 - 700                 19,- Kč/pol.           3,- Kč/pol.

701 - 800                 18,- Kč/pol.           3,- Kč/pol.

801 - 900                 17,- Kč/pol.           3,- Kč/pol.

901 - 1000               16,- Kč/pol.           2,- Kč/pol.

1001 + a více           15,- Kč/pol.           2,- Kč/pol.


Cena zahrnuje 

 • kontrola a účtování všech faktur a dokladů
 • zpracování a účtování bankovních operací
 • účetní poradenství
 • zpracování přehledů a dalších výstupů z účetnictví
 • vystavování upomínek odběratelům
 • účtování pokladny, nákladu za zaměstnance
 • vypracování a podání kontrolních hlášení DPH
 • vypracování a podání daňových přiznání
 • individuální požadavky zákazníka

Právnická osoba - střední a velké společnosti

Dle domluvy a kalkulace na míru

Poptávkový formulář - střední a velké společnosti